DúpenceO Dúpencoch (Dúpäncoch) od Andreja Kmeťa

Čože sú to zase za Dúpence? — Mnoho ráz počul som o dierach v stráni pozhora Tesár na ľavom brehu Štiavničky, ba aj ukazovali mi ich z hradskej, ale bližšie nevšimnul som si ich. Až toho roku (1902) 10.Tesárske dúpence - skalné skrýše pred Turkami

Osemdierka, hlavná miestnosť s ďalšími, menšími štyrmi miestnosťami. Pohľad na dvojdierku zospoduV chotári Hontianskych Tesár sú štyri kamen­né skrýše, tzv. dúpence, ktoré prvý raz opísal v roku 1902 Andrej Kmeť (1841-1908), obdivovateľ prírody, vedec a turista v diele Ďalšie výsku­my z obvodu Sitna. Názov dúpence podľa Andreja Kmeťa poukazuje na veľmi dávny pôvod dier vyrúbaných do mäkkého kameňa, pretože - ako uvádza - „náš ľud dávno už nepoužíva slovo dúpä o diere alebo jaskyni."Skalné obydlia - "Diery" alebo Dúpänce

Dvojdierka, najľahšie prístupná zo všetkých dier časť vnútorného priestoru "osemdierky" Historickou zaujímavosťou Hontianskych Tesár je sústava štyroch umele vyhĺbených jaskynných dutín v strmom svahu na ľavej strane údolia potoka Štiavnice.

  Sú nazývané Dúpänce, alebo "Diery".  Situované sú na úpätí svahu v miestach, kde vystupuje materská hornina - pieskovce a zlepence. Najnižšia je na úrovni údolnej nivy potoka, najvyššia asi vo výške 20m.