Blogy (Stránka 2)Uznesenie z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch


Uznesenie
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v 
Hontianskych Tesároch
konaného dňa 03. novembra 2010


Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch prijalo na svojom zasadnutí


Uznesenie č. 26/2010

A. Berie na vedomie:Zápisnica z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch

 


Z á p i s n i c a
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolaného starostom obce v zmysle § 12, odst. 1 zákona č. 369/90 Zb. NR SR konaného
dňa 03. novembra 2010

 Externé správy

Dnes sme zverejnili v sekcii "Správy" novú podsekciu "Externé správy".Mapy

Na zákade žiadostí o určenie polohy našich zaujimavostí (Tesárska roklina šinkov salaš...) boli integrované do stránky Google mapy.

Pod každým článkom, ktorý má špecifikované súradnice sa zobrazí mapa so značkou miesta. Číselná hodnota súradníc GPS je umiestnená pod nadpisom článku (len v plnom zobrazení článku).Zmeny v grafike a štruktúre nadpisov

Dnes boli na stránke robené ďalšie dve zmeny:
  1. Aktualizácie témy vzhľadu - články a iné bloky v obsahovej časti majú oblé rámovanie s farebným prechodom navrchu. Komu sa stránka nezobrazuje správne pravdepodobne je to kôli histórii (chache), ktorú si prehliadač pamätá. V tom prípade odporúčam nikoľkokrát stlačiť kláves F5 (obnoviť stránku), alebo ešte lepšie vyprázdnit históriu prehliadania.