Najnovšie správy

21.06.2016 | Úradná tabuľa

Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre P o z v á n k a na zasadnutie obecného zastupiteľstva   V zmysle § 12 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení a rokovaciehi poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch z v o l á v a m
27.05.2016 | Aktuality

Oznámenie o konaní VZ

        Oznámenie  o konaní  valného zhromaždenia      

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre
20.04.2016 |

Pozvánka na OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre       P o z v á n k a na zasadnutie obecného zastupiteľstva  

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.

Naposledy pridané fotografie