Najnovšie správy

06.09.2016 | Úradná tabuľa

Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre       P o z v á n k a na zasadnutie obecného zastupiteľstva        V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch   z v o l á v a m
31.08.2016 | Aktuality

KINOBUS

Dobry den, uz zajtra sa zacina 13. rocnik putovneho filmoveho festivalu Kinobus, ktory organizuje kulturne centrum Stanica Zilina Zariecie. Kinobus tento rok vyraza do Levic, Hontianskych Tesarov, Tlmacov a Kozaroviec.
04.08.2016 | Úradná tabuľa

Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre   vyhlasuje výberové konanie na ·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),  

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre

Zápisnica OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre   Z á p i s n i c a z mimoriadneho (12) zasadnutia  obecného zastupiteľstva konaného dňa 29.júna 2016 Miesto konania:KD  Hont. Tesáre Prítomní poslanci:  7 Program:podľa pozvánky  

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.