Najnovšie správy

20.02.2018 | Úradná tabuľa

Výberové konanie na TP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre   vyhlasuje výberové konanie na ·         jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP),
09.02.2018 | Aktuality

Oznam Slovak Telecom

Dobrý deň,           Obraciam sa na Vás s prosbou o zverejnenie oznamu o prerušení telekomunikačnej prevádzky vo Vašom meste / obci,  prostredníctvom miestneho rozhlasu,  príp. web-stránky. Prerušenie telekomunikačnej prevádzky bude spôsobené zmenou technológie  MTS v ktorej sú prevádzkované telekomunikačn...
01.02.2018 | Aktuality

Výberové konanie na TSP

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre   vyhlasuje výberové konanie na ·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre
25.10.2017 | Zasadnutia OZ

Zápisnica OZ

Starostka obce Hontianske Tesáre     Z á p i s n i c a z 20. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 27.septembra 2017   Miesto konania:KD  Šipice Prítomní poslanci:  5 Prítomní občania:  13

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.

Naposledy pridané fotografie