Najnovšie správy

10.10.2016 | Aktuality

GM 2016 - vyhodnotenie.

GUĽÁŠMAJSTER  2016  -  v y h o d n o t e n ie. 1. Matejkin Štefan - Litava 2. Paraj Milan  - Tupá 3. Vínne mušky - Mitterovci z Krupiny 4. Lapinovci - Krupina 5. Kapucíni - Krupina 6. Fúzači z Krupiny 7. Kohút Peter -Báčovce 8. Tesárski futbalisti 9. LORAKK Dudince 10.Almášy - Hontianske Tesáre
28.09.2016 | Aktuality

Pozvánka

„Všade tam, kde sa dá žiť, možno žiť dobre...“ Obec Hontianske Tesáre Vás srdečne pozýva na 11. ročník súťaže G  U Ľ  Á  Š  M  A  J  S  T  E  R 8.októbra 2016  
06.09.2016 | Úradná tabuľa

Pozvánka

Starostka obce Hontianske Tesáre       P o z v á n k a na zasadnutie obecného zastupiteľstva        V zmysle § 12 zákona 369/90 zb. O obecnom zriadení a rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Hontianskych Tesároch   z v o l á v a m

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre
01.12.2016 |

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre

V obci prebehla kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.

Naposledy pridané fotografie