Najnovšie správy

24.02.2017 | Aktuality

Oznam o konaní VZ

O Z N A M o zvolaní valného zhromaždenia      
31.01.2017 | Úradná tabuľa

Výberové konanie

Obecný úrad Hontianske Tesáre, Hont. Tesáre č. 66, 962 68 Hont. Tesáre   vyhlasuje výberové konanie na ·         jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
30.01.2017 | Úradná tabuľa

Zmeny v evidencii obyvateľov v roku 2016

Stav počtu obyvateľov obce Hontianske Tesáre k 31.12.2016   Obec SPOLU Muži Ženy Hontianske Tesáre

Najnovšie články

22.01.2016 | Obec

Obnova verejného osvetlenia

Cieľom projektu je obnova technicky zastaranej sústavy verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre za účelom jej modernizácie a zníženia energetickej náročnosti prostredníctvom inštalácie úspornejších svietidiel, inštalácie riadiacich jednotiek a výmeny rozvádzačov. Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Tesáre KaHR-22VS-1501 Miesto realizá...
13.05.2015 | Obec, Služby

Skvalitnenie sociálnej situácie

Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre
09.03.2017 | Zasadnutia OZ

Zápisnica OZ

Obecné zastupiteľstvo v Hontianskych Tesároch Z á p i s n i c a zo 16. zasadnutia  Obecného zastupiteľstva  konaného dňa 28.februára 2017 Miesto konania:KD Hontianske Tesáre Prítomní poslanci:  6 Prítomní občania:  22 Program:podľa pozvánky  

Najnovšie príspevky v blogu

13.04.2015 kohutova

Užitočné čísla

Smerové číslo Hontianskych Tesár pri volaní v SR                                    ...
10.09.2011 admin

V správach pribudla ďalšia podsekcia - Médiá o nás

Dnes som zistil, že chýba na tomto webe sekcia kde by boli články  typu "napísali/povedali o nás", takže som vytvoril sekciu Médiá o nás do ktorej sa budú vkladať príspevky týkajúce sa našej obce...

Externé správy

Agregované (externé) oznamy z iných webov súvisiacich s našou obcou.
Po kliknutí na názov článku sa otvorí originálny článok na webstránke kde bol uverejnený.

Naposledy pridané fotografie